Računarska radionica “Edukativne igre”

Датум објаве: 04.02.2019.

Računarska radionica “Edukativne igre”

U DB Šiljakovac, u okviru računarske radionice, korisnici su sada u mogućnosti da svoje sposobnosti razvijaju pomoću tablet računara.
Aktivnosti obuhvataju rešavanje različitih zadataka, edukativne igre za razvoj govora i numeričkih veština, igre memorije, interaktivne slagalice i bojanke, kao i igrice zabavnog i takmičarskog karaktera.