Rekreativni boravak za decu ometenu u razvoju

Датум објаве: 01.02.2013.

„Mitrovac na Tari“ od 26.08. do 02.09.2010. god.

U okviru organizovanih rekreativnih boravaka korisnika Centra i ove godine je bio omogućen rekreativan boravak naših korisnika od strane Skupštine Grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu, a u saradnji sa Centrom dečijih letovališta i oporavilišta-Beograd, u Mitrovcu na Tari, u periodu od 26.08.2010- 02.09.2010. godine. Na rekreativni boravak je išlo 270 korisnika Centra i 90 pratilaca.