„Savindan“ – radionica u Lazarevcu

Датум објаве: 31.01.2018.

„Savindan“ – radionica u Lazarevcu

Podom Savindana,  sprovedena je radionica u okviru ciklusa pod nazivom „Ruka Prijateljstva“ uz podršku sveštenika Vladimira Dimitrijevića. Nastali radovi se izlažu u galeriji „Savremenici“ Centra za kulturu Lazarevac.
Projekat „Ruka prijateljstva,“ nastao je kao plod saradnje CO lazarevačke i Centra -OJ Lazarevac. Korisnicima se na ovaj način pruža mogućnost da se razvijaju duhovno, u okviru svoje crkve, čime hram Svetog Dimitrija u Lazarevcu pospešuje svoje mogućnosti u komunikaciji i radu sa decom sa poteškoćama u razvoju.
Program se sastoji od aktivnosti koje su planski koncipirane i usklađene sa sposobnostima i mogućnostima korisnika. Kroz ovaj oblik rada se angažuju korisnici različitog stepena ometenosti, pola i uzrasta, po principu dobrovoljnosti. Zastupljeni oblici rada su grupni i individualni. Radionice se održavaju sredom, u sali parohijskog doma u Lazarevcu.
Edukativne i kreativne radionice imaju za cilj da uključe što veći broj korisnika sa poteškoćama u razvoju, kako bi se družili, upoznavali, razvijali i podsticali kreativno izražavanje u duhu pravoslavne vere.
Autori projekta „Ruka prijateljstva“ su defektolozi Jelena Vukić i Ljiljana Milić i sveštenik Vlada Dimitrijević.