Studijska poseta Sloveniji

Датум објаве: 04.02.2013.

Studijska poseta Sloveniji

Studijska poseta Institucijama socijalne zaštite u Sloveniji realizovana je u Aprilu (od 04 – 06.) 2011.godine. Cilj posete bio je upoznavanje sa organizacijom, programima i metodama pružanja usluga, kao i različitim nivoima podrške osobama ometenim u razvoju u sistemu socijalne zaštite u Sloveniji. Tom prilikom posećeni su: Zavod za obuku, rad i zaštitu u Dornavi, Centar za osposobljavanje i rad “Puž“ u Mariboru, Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju „Мajur“ u Mariboru, Međuopštinsko udruženje za stanovanje uz podršku u Mariboru.

Posetu su obavili: član gradskog veća Jovana Mehandžić, gradski sekretar za socijalnu zaštitu Vladan Đukić, direktor Centra Rajko Marin, koordinator stručnog rada Centra Mikailo Kijanović, rukovodilac db Čukarica Gordana Štetin i psiholog u db Šekspirova Snežana Antičević.

Poseta je od izuzetnog značaja kako zbog procene mogućnosti primene modela socijalne zaštite Slovenije, koji se odnosi na radno angažovanje i stanovanje uz podršku osoba sa smetnjama u razvoju, tako i zbog razmene iskustava i uspostavljanja dalje stručne saradnje.