Terapijski park za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju i deseta godišnjica volonterske akcije „Dan građana“

Датум објаве: 08.06.2019.

Terapijski park za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju i deseta godišnjica volonterske akcije "Dan građana"

U Arboretumu Šumarskog fakulteta u Beogradu je održana velika volonterska akcija u kojoj je učestvovalo više od 150 volontera i donirano je preko 1300 radnih sati. U akciji je, na površini od oko 1500m2 napravljen terapijski park za decu i omladinu sa smetnjama u  razvoju, zasađeno je preko 500 biljaka i stabala, napravljeno je jezero sa vodoskokom koji će biti napajan isključivo uz pomoć  foto-naponskog sistema koji je postavljen i obnovljena je ograda parka.
Pored ovih aktivnosti, volonteri su, zajedno sa korisnicima Centra – DB Čukarica, učestvovali u kreativnim radionicama oslikavanja saksija i izrade ukrasnih biljnih aranžmana, koje Centar redovno pravi kao segment terapije za korisnike.

Akcija posvećena uređenju ovog prostora organizovana je u saradnji Centra za unapređenje životne sredine, kompanije L’Oréal Balkan, Šumarskog fakulteta, Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju sa korisnicima i saradnicima i uz podršku JKP Gradska Čistoća.
Povod za organizaciju ovakvog događaja je globalna inicijativa kompanije L’Oréal „Dan građana“ (Citizen Day), koja se kao dan volontiranja organizuje širom sveta. L’Oréal-ovi zaposleni u više od 60 zemalja širom sveta, svake godine jedan radni dan posvećuju društveno korisnom radu u zajednicama u kojima žive. U Srbiji se ova akcija ove godine organizuje deseti put za redom.

Arboretum Šumarskog fakulteta je zaštićeno prirodno područje koje se prostire na 3,5 hektara, i pored svoje instruktivne i obrazovne funkcije, i prostora koji je otvoren za zainteresovanu javnost, već duže vreme sarađuje sa Dnevnim boravkom Čukarica u oblasti hortikulturne terapije, kao vid terapije koji je veoma delotvoran u poboljšanju zdravlja i opšteg stanja osoba sa različitim stepenom smetnji u razvoju. Stvaranjem ovog specijalizovanog parka se unapređuju mogućnosti hortikulturne terapije u okviru ovog prirodnog dobra, kao i dalji razvoj pozitivne inkluzivne prakse u društvu.

Ova volonterska akcija je primer uspešne multisektorske saradnje društveno-odgovornih kompanija, javnih institucija i organizacija civilnog društva, koja šalje poruku da za samo jedan dan može biti postignuta značajna promena i pružen doprinos unapređenju lokalne zajednice.

Fotografije: Tanja Drobnjak