Terapijsko jahanje za korisnike DB Čukarica

Datum objave: 07.02.2013.

Terapijsko jahanje za korisnike DB Čukarica

Nakon uspešno završenog adaptacionog perioda u trajanju od godinu dana, počelo je sprovođenje terapijskog jahanja. Korisnici su nakon završene adaptacije, savladane tehnike pojahivanja i sjahivanja počeli sa savladavanjem osnovnih veština jahanja uz asistenciju tima “Beogradskog centra za hiporehabilitaciju”.