Usluga „Predah” od sada i za starije korisnike

Датум објаве: 14.11.2019.

Usluga „Predah” od sada i za starije korisnike

 

Na inicijativu Sekretarijata za socijalnu zaštitu Beograda, doneta je Odluka o izmeni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite čime je omogućeno da uslugu „Predah“ koriste i lica sa smetnjama u razvoju starija od 26 godina.

Sekretarka za socijlnu zaštitu Nataša Stanisavljević je obrazlažući Odluku istakla da je na inicijativu tog sekretarijata izmenjen član Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, čime se omogućava da uslugu „Predah” mogu da koriste i odrasli i stariji korisnici.
„ Ova usluga neće biti dostupna samo korisnicima od pet do 26 godina života, kao što je to bio slučaj do sada. Smatrali smo da su nepravedno izostavljeni i odrasli i stariji korisnici koji su kandidati za korišćenje ove usluge. Njihovi roditelji su stariji i imaju dosta poteškoća sa korisnicima, tako da im je potrebna naša veća pomoć i podrška. Iz tog razloga, Sekretarijat za socijalnu zaštitu je inicirao izmene ovog pravilnika, što je pre desetak dana i urađeno, tako da smo predložili da se ova izmena uvrsti i u našu odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite” pojasnila je Nataša Stanisavljević.

Ona je podsetila da se usluga „Predah” odvija i pruža u posebnom objektu koji je za te namene izgrađen i otvoren ove godine, a omogućava kratkoročan i povremeni smeštaj dece sa smetnjama u razvoju.

“ To se odnosi na dnevni smeštaj, smeštaj tokom vikenda ili na višednevni smeštaj, čime se pruža podrška i detetu i porodici deteta. Takođe, na ovaj način se održava i poboljšava kvalitet njihovog života sa ciljem ostanka dece u porodici,” zaključila je Stanisavljevićeva.