Zvezdarski inkluzivni festival „Osnaži se, pokaži se“

Датум објаве: 07.12.2016.

Zvezdarski  inkluzivni  festival „Osnaži se, pokaži se“

Društvo za očuvanje, revitalizaciju i promovisanje starih zanata „Čuvari zanata“  i Udruženje „Zvezdarski ekološki centar“ osmislili su  festival na kome su se svi zainteresovani mogli upoznati sa postignućima osoba sa smetnjama u razvoju u oblasti umetnosti i kulture (likovna umetnost, zanati, muzika, ples, književnost, pozorište, kreativna reciklaža). S obzirom da su svi učesnici nastupili sa veštinama koje se razvijaju i neguju u gradskim ustanovama, DB Čukarica je, zajedno sa kolegama i korisnicima DB Borska, učestvovala sa dramskom radionicom koja, u okvirima usluge dnevnog boravka, doprinosi afirmaciji njihovih umetničkih potencijala. „Čuvari zanata“ su prijatelji našeg Boravka već duži niz godina, i mi smo se, uz njihovu stručnu pomoć, istrajavanjem u mnogobrojnim probama scenskog pokreta, ekspresiji glumačkog izraza kroz reč i pokret, predstavili sa  predstavom „Carevo novo odelo.“

„Zvezdarski  inkluzivni  festival“ nastao je kao rezultat želje da se deca i mladi sa smetnjama u razvoju u našem gradu  afirmišu kroz postojeće sposobnosti i lične talente podsticanjem njihovog okruženja na solidarnost i toleranciju. Prihvatanjem prava na  različitost stvara se zdrava klima kojom, svi zajedno, podržavamo njihov sveukupni razvoj i doprinosimo razvijanju interkulturalnog dijaloga među mladima.
Festival  je podržalo Ministarstvo omladine i sporta, kao i GO Zvezdara a UK „Vuk Karadžić“ bila je domaćin festivala.