CJN 1/18 -Sredstva za održavanje higijene po partijama

Датум објаве: 23.07.2019.

CJN (centralizovana nabavka) 1/18 Sredstva za održavanje higijene po partijama. Odluka o zaključenju ugovora.

 

Obaveštenje o zaključenju ugovora