CJN 7/18 – Usluga mobilne telefonije

Датум објаве: 24.07.2019.

CJN 7/18 Usluga mobilne telefonije – centralizovana nabavka.

Obaveštenje o zaključenju ugovora.