Javna nabavka 17/14 – Radovi

Datum objave: 10.07.2014.

Radovi na postavljanju PVC podova i zameni i postavljanju oluka u O.J. Stacionar za decu i omladinu obolelu od autizma.

Konkursna dokumentacija РАДОВИ