Javna nabavka dobara – 08/14

Датум објаве: 18.07.2014.

Javna nabavka dobara-  nabavka materijala za tehničko održavanje za potrebe Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, J.N. br. 08/14.

Konkursna dokumentacija 08-14