JN 01/20 – Nabavka sredstava i pribora za održavanje opšte i lične higijene za OJ Dom i Stacionar

Датум објаве: 23.01.2020.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija JN 01/20 – Nabavka sredstava i pribora za održavanje opšte i lične higijene za potrebe korisnika, O.J. Stacionar za decu i omladinu obolelu od autizma i O.J. Dom za smeštaj dece i omladine oštećenog sluha, za period od godinu dana. Odluka o dodeli ugovora.

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora