JN 04/16-Kupovina lož ulja za potrebe Centra za smeštaj i boravak dece i omladine ometene u razvoju, za DB Diljska

Датум објаве: 12.02.2016.

Konkursna dokumentacija  i  Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku 04/16 Kupovina lož ulja za potrebe Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, za DB Diljska.

konkursna dokumentacija loz ulje

Poziv Za Podnosenje Ponude

ODLUKA-dodela ugovora