JN 05/20 – nabavka pikap vozila

Датум објаве: 29.06.2020.

Poziv za podnošenje ponuda, JN 05/20 – nabavka pikap (pick-up) vozila.

 

Poziv za podnošenje ponuda