JN 06/16 – Nabavka potrošnog materijala za vozila centra

Датум објаве: 09.02.2016.

Konkursna dokumentacija i poziv za podnosenje ponuda  za javnu nabavku 06/16 Nabavka potrošnog materijala za vozila centra.

 

КД 06 – 16

Poziv Za Podnosenje Ponude (2)