JN 08/17 Nabavka kancelarijskog i obrazovno-didaktičko-edukativnog materijala za potrebe Centra

Датум објаве: 10.04.2017.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku JN 08/17 Nabavka kancelarijskog i obrazovno-didaktičko-edukativnog materijala za potrebe Centra.

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora