JN 09/17 Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Centra

Датум објаве: 08.05.2017.

Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku JN 09/17 – dobra – Nabavka računara i računarske opreme za potrebe Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Beograd.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora