JN 10/18 – Radovi u dnevnim boravcima po partijama

Датум објаве: 20.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JN 10/18- Radovi u dnevnim boravcima po partijama. Odluka o dodeli ugovora.
Odluka o obustavi postupka za Partiju 5.

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmena konkurne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

Izmenjena konkursna dokumentacija 2

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o obustavi postupka za Partiju 5