JN 11/17 Nabavka dobara – Kupovina namirnica za potrebe pripreme obroka korisnicima dnevnih boravaka Centra i Doma.

Датум објаве: 14.06.2017.

Poziv za podnošenje ponuda i KD za JN 11/17 Nabavka dobara – Kupovina namirnica za potrebe pripreme obroka korisnicima dnevnih boravaka Centra i Doma.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora