JN 12/14 – Nabavka namirnica po partijama

Датум објаве: 04.04.2015.

Javna nabavka broj 12/14 – Nabavka namirnica po partijama za potrebe Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Beogradu, O.J. Dom za smeštaj dece i omladine oštećenog sluha.

Konkursna dokumentacija:
Konkursna_dokumentacija-namirnice_O.J.Dom