JN 12/16-Usluge-Prevoz korisnika dnevnih boravaka Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Датум објаве: 27.06.2016.

Poziv za podnosenje ponuda  i  konkursna dokumentacija za javnu nabavku 12/16 Usluge – Prevoz korisnika dnevnih boravaka Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju.

Poziv Za Podnosenje Ponude

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – prevoz dece