JN 13/16- Nabavka električne energije za O.J. Ustanova za decu i mlade Stacionar

Датум објаве: 30.06.2016.

Poziv i konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za  JN 13/16 Nabavka električne energije za O.J.Ustanova za decu i  mlade Stacionar.

Poziv

KD – struja