JN 16/18 – Nabavka dobara – Mašina za pranje posuđa sa omekšivačem vode

Датум објаве: 25.10.2018.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija JN 16/18 – Nabavka dobara – Mašina za pranje posuđa sa omekšivačem vode. Odgovor na pitanje. Odluka o dodeli ugovora. Odluka II o dodeli ugovora. Obveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Odluka II o dodeli ugovora

Obveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava