JN 18/18 – Nabavka namirnica za potrebe pripreme obroka

Датум објаве: 30.11.2018.

Poziv za podnošenje ponuda i konkurnsa dokumentacija JN 18/18 – Nabavka namirnica za potrebe pripreme obroka korisnicima O.J. Ustanova za decu i mlade, Autoput bb, na period od godinu dana, po partijama. Odluka o dodeli ugovora. Obaveštenjea o zaključenju ugovora.

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkurnsa dokumentacija

Odgovor na pitanje 

Pitanja i odgovori JN 18/18

Izmena konkursne dokumentacije JN 18/18

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenju ugovora 1

Obaveštenje o zaključenju ugovora 2

Obaveštenje o zaključenju ugovora 3

Obaveštenje o zaključenju ugovora 4

Obaveštenje o zaključenju ugovora 5

Obaveštenje o zaključenju ugovora 6