JN 18/14 – Usluge mobilne telefonije

Датум објаве: 17.01.2014.

Javna nabavka broj 18/14 – Usluge mobilne telefonije.

OBUSTAVLJA SE postupak javne nabavke male vrednosti br. 18/14 – Usluge GSM mobilne telefonije za potrebe rada zaposlenih Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju za period od 12 meseci. Procenjena vrednost javne nabavke – 600.000,00 dinara.

Postupak se obustavlјa iz razloga što nisu ispunjeni zakonski uslovi za njegovo pokretanje.