JN 21/16 – Kupovina namirnica za potrebe pripreme obroka korisnicima O.J. Ustanova za decu i mlade

Датум објаве: 29.12.2016.

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursna dokumentacija za JN 21/16 – Kupovina namirnica za potrebe pripreme obroka korisnicima O.J. Ustanova za decu i mlade, Autoput bb, na period od godinu dana, po partijama.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora