JN 25/17 – Nabavka pribora i sredstava za higijenu –Stacionar

Датум објаве: 19.12.2017.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JN 25/17 – Nabavka pribora i sredstava za higijenu –Stacionar. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda i izmena i dopuna konkursne dokumentacije JN 25/17 . Odluka o dodeli ugovora.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora