JN 8/19 – Prevoz korisnika dnevnih boravaka Centra

Датум објаве: 31.12.2019.

PRETHODNO OBAVEŠTENJE o nameri sprovođenja postupka javne nabavke usluga:

Prevoz korisnika dnevnih boravaka Centra

 

OBAVEŠTENJE