Dani defektologa 2017.

Датум објаве: 17.02.2017.

Dani defektologa 2017.

Od 09.-12.02.2017. u Kongresnom centru hotela „Park“ u Novom Sadu održan je stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem  „Dani defektologa 2017“. Konferenciji je  prisustvovalo je preko 470 učesnika iz zemlje, predstavnici strukovnih udruženja svih država iz okruženja, kao i kolege iz Velike Britanije i Italije.

Konferenciju je otvorio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije gospodin Aleksandar Vulin. Prisutni su bili i pomoćnik ministra gospodin Vladimir Pešić, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja gospođa Anamarija Viček, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja gospodin Ferenc Vicko, zamenik pokrajinskog sekretara za obrazovanje gospodin Milan Kovačević, njegova pomoćnica gospođa Biljana Kašerić, pomoćnica gradonačelnika grada Novog Sada gospođa Ljiljana Koković, direktor ZUOV-a prof. dr Zoran Avramović, direktor ZVKOV -a dr Branislav Ranđelović, kao i zamenik gradskog sekretara za obrazovanje i dečiju zaštitu Beograda gospodin Igor Raičević.

Ministar, gospodin Aleksandar Vulin i dekanka FASPER-a prof. dr Snežana Nikolić potpisali su tokom ceremonije otvaranja Konferencije Protokol o saradnji Ministarstva i Fakulteta.

Centralna tema skupa glasila je „Aktuelni pristupi u radu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, osobama sa invaliditetom i poremećajem ponašanja“ čemu je omogućena sveobuhvatna analiza  i prikaz aktuelnog stanja defektološke nauke i prvenstveno prakse. Tokom skupa realizovane su tri sesije usmenih prezentacija radova, tri poster sesije, interaktivne radionice sa realizovanih 10 sesija, izložba učila, didaktičkog materijala i AT tehnologija i prezentacija delatnosti škola za učenike sa smetnjama u razvoju.

Stručni radnici naše Ustanove predstavili su svoja iskustva radovima:

 

  1. „Negativna afektivna stanja kod roditelja dece sa intelektualnim poteškoćama“, Tijana Milosavljević, Jelica Rakić
  2. „Primena socioterapije u radu sa osobama ometenim u razvoju i njihovim porodicama“ , Marija Božić, Jelna Vukić
  3. „Starenje osoba sa autizmom“ , Milica Vuković