CJN 11/18 – Nabavka mleka i mlečnih proizvoda po partijama

Датум објаве: 24.07.2019.

CJN 11/18 Nabavka mleka i mlečnih proizvoda po partijama – centralizovana nabavka.

 

Obaveštenje o zaključenju ugovora