CJN 15/18 – Kolonijalna roba po partijama

Датум објаве: 24.07.2019.

CJN 15/18 Kolonijalna roba po partijama – centralizovana nabavka.

 

Obaveštenje o zaključenju ugovora