JN 04/18 Usluga ispitivanja, servisiranja, kontrole i zamene sistema PP zaštite u objektima Centra

Датум објаве: 01.03.2018.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija JN 04/18 Usluga ispitivanja, servisiranja, kontrole i zamene sistema PP zaštite u objektima Centra.

1) pitanje i odgovor, 2) izmena konkursne dokumentacije i 3) Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda