Dnevni boravak Šiljakovac – Barajevo

Dnevni boravak Barajevo spada u sistem boravaka Centra. Osnivač je grad Beograd, a u nadležnosti je gradskog Sekretarijata za socijalnu zaštitu. Nastao je kao potreba dnevnog zbrinjavanja na području teritorije opštine Barajevo.

Opširnije