JN 10/18 – Radovi u dnevnim boravcima po partijama

Datum objave: 20.07.2018.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JN 10/18- Radovi u dnevnim boravcima po partijama. Izmena konkurne dokumentacije. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda. Obveštenje o izmeni konkursne dokumentacije. Izmenjena konkursna dokumentacija 2.
Odluka o dodeli ugovora.
Odluka o obustavi postupka za Partiju 5.

Opširnije