„Predah“ u DB Borska i DB Barajevo

Udruženje građana "SELF" u saradnji sa Centrom realizuje projekat "Predah usluge za osobe sa smetnjama u razvoju" u Dnevnim boravcima Centra Barajevo i Borska, namenjen zbrinjavanju osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju u toku vikenda (ukupno 10 vikenda, po 5 vikenda za svaki objekat). Realizacija projekta je započela u Julu ove godine a završava u Novembru.

Опширније

Usluga „Predah“ u DB Sunce

Zahvaljujući podršci Delta Fondacije, u DB sunce od 14. januara do 30. decembra 2015. biće pružana usluga "Predah." Usluga podrazumeva povremeno, kratkoročno odvajanje korisnika Boravka od roditelja u cilju njihovog osamostaljivanja i socijalizacije. Roditelji će, s druge strane, imati mogućnost odmora od svakodnevne brige o detetu koje nije samostalno i priliku za obavljanje različitih porodičnih, zdravstvenih ili profesionalnih poslova.

Aktivnosti u okviru ove usluge podrazumevaju, pored redovnog dnevnog, produženi boravak i noćenje korisnika van kuće u namenski opremljenom prostoru Ustanove čiji kapacitet prostora omogućava boravak 6 do 8 korisnika u jednom terminu. Uz podršku stručnog osoblja "Sunca," korisnici ovu uslugu mogu da koriste u periodu od 18:00 do 6:00 časova tokom radne nedelje.

Pružanje ove usluge, u saradnji sa Centrom, omogućili su Udruženje za edukaciju i podršku – Novi Beograd i Delta Fondacija koja pokriva troškove usluge.

Опширније

Projekat „Predah“

U saradnji sa Skupštinom grada i Sekretarijatom za socijalnu zaštitu, već šest godina se u db Šekspirova sprovodi projekat "Predah," povremeni i privremeni boravak kao vrsta usluge i nivo podrške koja ima za cilj da spreči institucionalizaciju i obezbedi neophodnu podršku roditeljima kako bi njihovo dete sa smetnjama u razvoju ostalo da živi u svojoj porodici.

Опширније