Dnevni boravak Šiljakovac – Barajevo

Dnevni boravak Barajevo spada u sistem boravaka Centra. Osnivač je grad Beograd, a u nadležnosti je gradskog Sekretarijata za socijalnu zaštitu. Nastao je kao potreba dnevnog zbrinjavanja na području teritorije opštine Barajevo.

Opširnije

Dnevni boravak Stari grad

Inicijativa za otvaranje boravka, kao i sredstva za opremanje, su potekli od opštine Stari grad, a Boravak je počeo sa radom u januaru 2011. Kapacitet jedinice je 21 korisnik, rasporedjeni u dve grupe: jedna za
korisnike sa umerenom MZ – 15 korisnika i jedna za korisnike sa višestrukom ometenošću sa 6 korisnika. 

Opširnije

Dnevni boravak Voždovac

U skladu sa strategijom razvoja socijalne zaštite 20.04.2011. godine otvoren je Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju Voždovac-Jajinci, kao sastavna organizaciona jedinica Centra.

Opširnije

Dnevni boravak “Sunce” – Novi Beograd

Nastavljajući tradiciju zadužbinarstva u Srbiji, kompanija "Delta Holding" izgradila je 2012. prvu zadužbinu u Srbiji nakon 70 godina, Dnevni boravak "Sunce" i predala ga na upravljanje Gradu. Opremanjem i stavljanjem u funkciju, DB "Sunce" postaje nova organizaciona jedinica Centra. Boravak je površine 2.500 m2, nalazi se u naselju Bežanijska kosa. Izgradjen je na dva nivoa, prilagodjen je svim oblicima invaliditeta i u njemu može da boravi do 85 korisnika

Opširnije